Klassens spelregler

Introduktion
När jag introducerade begreppet ”Klassens spelregler” för ett par år sedan drog jag en parallell med sällskapsspel och vikten av att ha spelregler för att få spelet att fungera. Vi spekulerade i hur det skulle bli om alla deltagare gjorde upp egna regler som de sedan följde utan att ta hänsyn till de andras. Det blev en bra diskussion som sedan ledde oss in i arbetet med klassens spelregler.

Steg 1
Till en början fick eleverna en lång lista med påståenden där de skulle ringa in det som var viktigt för dem. Alla påståenden var skrivna som ett svar på frågan ”Vad är viktigt för dig i din klass? Det kunde vara påståenden som t.ex.
– Att vi hälsar på varandra
– Att jag får mycket tid för mig själv
– Att vi skrattar mycket tillsammans
– Att jag blir lyssnad på
Det fanns även rader för att skriva in egna förslag.

Elevernas uppgift blev sedan att rangordna de påståenden som de hade ringat in från 1 – 3 där 1 stod för det viktigaste. Detta gjorde eleverna anonymt, lämnade sedan in till mig och jag gjorde en sammanställning. Jag sorterade de olika påståenden så att de med flest ettor kom överst osv. Påståenden utan någon siffra alls tog jag bort. Kvar blev en gedigen lista med viktiga påståenden som eleverna hade röstat fram.

Steg 2
Nästa steg blev att i mindre grupper formulera om alla påståenden till elevernas egna. Varje grupp fick diskutera formulering samt vad spelregeln innebar för dem. Gruppens diskussioner och förslag på formulering redovisade sedan respektive grupp. Gruppernas anteckningar lämnades sedan in för en sammanställning.

Steg 3
Vid nästa tillfälle presenterade jag klassens spelregler i ett första utkast. Tillsammans tittade vi igenom spelreglerna och justerade sådant som inte kändes rätt. Vi diskuterade väldigt mycket innebörden av reglerna samt vikten av att få bort ”du får inte-regler”. Till slut presenterades de spelregler som alla kände sig förtrogna med.

Inför varje läsår
Detta var läsåret 12/13, sedan dess har eleverna i starten av varje läsår fått redigera sina spelregler vilket innebär att de diskuterar igenom dem, funderar över om de är rimliga, om de behöver omformuleras eller om någon spelregel skall tas bort/läggas till.

Läsårets spelregler 14/15

Klassens spelregler (1)

Hålla spelregler levande
Man kan ju sedan undra vad spelreglerna fyller för funktion och hur dessa hålls levande. Det är alltför lätt att regler hamnar på en vägg utan någon egentlig innebörd för dem som vistas där. För att hålla dem levande brukar jag, ett par gånger per termin, lyfta dessa igen i form av utvärderingsfrågor. Det kan t.ex. se ut så här:

Spelregler, frågor

Spelregler v 42

Jag kan sedan utifrån elevernas reflektioner utvärdera och följa upp de spelregler som eleverna lyfter som utvecklingsområden. Eleverna skriver sina reflektioner i kontaktkalendern en gång/vecka och jag bemöter alltid deras svar individuellt tillbaka i boken. Att arbeta med spelregler, reflektionsfrågor och feedback ser jag som en av de processer som måste arbetas med för att få fram det klimat i gruppen som jag önskar skapa och det är också en del av det viktiga värdegrundsarbetet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s