Tidigare uppdrag

Skolforum 2015

26 – 27/10 – 15 Fyra tillfällen av föreläsningen: ”Smyglyssna! Några lärare diskuterar bedömning. Håller du med?!”

Ingress: Det är nog första gången det sker – att en grupp lärare diskuterar bedömning för lärande inför publik. Läroplanskorrekta bedömningstillfällen som styr den fortsatta undervisningen, hur får man till det? Så att undervisningen stödjer och utmanar varje elev på rätt nivå? Utifrån några case inom bland annat svenska och matematik i årskurs 1-6 resonerar gruppen kring dessa frågor med kommentarer från publiken.

Mitt case (case 2): hur kollegiala observationer kan sätta ljuset på bedömningens roll för att skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande

Case 2 – Kollegiala observationer för att utveckla bedömningen

 

Konferens ”Förstelärarens roll” 21-22/4 – 15 Stockholm

Min programpunkt: ”Lärares förhållningssätt”

 Cecilia Bergentz, Förstelärare, Hummelstaskolan
  • Att förhålla sig till sin roll
  • Hur kan jag skapa ett förtroendegivande förhållningssätt gentemot kollegor?
  • Att befinna sig mellan skolledning och kollegor

Konferens ”Förstelärarens roll” arrangerades av Teknologisk Institut

 

Konferens ”Fokus förstelärare” 17 – 18/3 – 15

Min programpunkt: Praktikfall Enköping: ”En förstelärares erfarenheter av uppdraget”

Ta del av Cecilias praktiska erfarenheter av att vara förstelärare både på en kommunövergripande nivå och på skolan
• Erfarenheter så här långt – vad har vi lärt oss på vägen och vilka framgångsfaktorer ska vi lyfta fram och bygga vidare på?
• Hur kommunicera, förtydliga och förankra uppdraget för kollegor och omgivningen – vad det innebär och hur vi kommer att jobba?
• Hur visa på fördelarna med förstelärartjänsten – en möjlighet för varje enskild lärare, för skolan, kollegiet och den enskilde eleven

Cecilia Bergentz, Förstelärare och leg. grundskollärare Hummelstaskolan, Enköpings kommun

Konferens ”Fokus förstelärare” arrangerades av Kompetento.

 

Konferens ”Fokus förstelärare” 13-14/11-14

Min programpunkt: ”Det Pedagogiskt ledarskapet i klassrummet” 

En förstelärare är en särskilt yrkesskicklig lärare men vad innebär egentligen detta – hur uppnår vi högre resultat i
klassrummet?
• Vad i det pedagogiska ledarskapet är avgörande för elevernas kunskapsinhämtning och lärande?
• Hur arbeta i klassrummet för att få en gynnsam läromiljö och gott arbetsklimat bland eleverna?
• Hur ökar du medvetenheten hos pedagoger och sprider kunskapen om hur olika ledarskapsstrategier ger ett förbättrat resultat?

Konferens ”Fokus förstelärare” arrangerades av Kompetento.

Föreläsningar om kollegiala observationer

Kollegiala observationer, 18/10 – 16, Stockholm

Kollegiala observationer, 17/11 – 16, Göteborg

Skolforum 2016 Föreläsning 31/10 – 16 ”I mötet med dig ser jag mig själv – kollegiala observationer”

Bergvretenskolan, Enköping. 14/3-17, Kollegiala observationer

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s