Presentation av NPF-projekt

Igår var jag tillsammans med Eija Svedin, rektor för Hummelstaskolan, och Elinor Kennerö Tonner, rektor på Källbrinksskolan, på ”Skola som arenas” stormöte för att presentera projektet på Hummelstaskolan som innebär att NPF-säkra skolan. På Skola som Arenas stormöten samlas alla parter i projektet vilka bl.a. är elevhälsoteam i Enköpings och Älvkarlebys kommuner som även bjuder in representanter för socialtjänst och hälso- och sjukvård, brukarföreningen Attention Uppsala och lokalföreningarna Attention i Enköping och Älvkarleby.

Källbrinksskolan ligger långt före i arbetet med en NPF-säker skola och Elinors roll i arbetet på Hummelstaskolan är att handleda personalen då frågor uppstår om själva arbetet. Min roll som handledare är att handleda dem igenom SPSM:s studiepaket NPF.

Studiepaket NPF, SPSM

Skola som arena för psykisk hälsa är ett projekt som genomförs av Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset. Mer om detta projekt går att läsa här!

 

 

Handledning i NPF

Idag har jag träffat hela lärargänget på Hummelstaskolan för att presentera ramarna inför höstens arbete. Vi kommer följa ett studiepaket som SPSM har satt samman om NPF. Handledningen av studiepaketet är en del i det projekt som precis har startats för att NPF-säkra skolan. Som handledare deltar jag på en digital mötesplats där målet är att ge dem som som leder kompetensutveckling med hjälp av studiepaketet:
  • stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten i arbetet med studiepaket NPF.
  • kollegialt utbyte med andra som leder kompetensutveckling i arbetslag.
  • deltagande i utformningen av en ny form för stöd i specialpedagogiska frågor.

Syftet med mötesplatsen är att deltagare får testa en ny arbetsform för kollegialt utbyte kombinerat med stöd
från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I filen nedan kan du se hur organisationen kring handledningen ser ut på skolan:

Studiepaket NPF SPSM

 

Utbildningsdag i Lösningsfokus och NPF

Igår var jag på utbildning hos Attention Utbildning och ämnet för dagen var Lösningsfokuserat förhållningssätt och ADHD. Dagen var uppdelad i två lika pass, på förmiddagen föreläste Angelica Ogland om ”Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – vad omfattar begreppet och hur kan det yttra sig” och på eftermiddagen föreläste Johan Bysell om ”Ett lösningsinriktat förhållningssätt”.  Jag sitter sällan och skriver ner ordagrant vad föreläsarna säger utan jag lyssnar och tar till mig det jag tycker berör mig och som är viktigt för mig, det kan vara repetition av något jag hört förut eller en nyhet. Ofta skriver jag ner små citat som kan vara värdefulla att ta med sig ut i verkligheten, i verksamheten eller ”bara” ta med sig ut i livet.

Här är några citat som jag tog med mig hem från igår:

”Visa inte vad du menar utan säg det istället. Personen kan inte läsa av ditt kroppsspråk!” (Angelica Ogland)

”Har du träffat EN person med NPF så har du träffat EN!” (Angelica Ogland)

”Be personen summera vad du just sagt: Vad hörde du mig säga?” (Angelica Ogland)

”Resursaktivering – vi hjälper till att aktivera någons resurser.” (Johan Bysell)

”Relationen är viktigare än metoden!” (Johan Bysell)

”Hitta de små, små förändringarna som har lett till något bättre och gör mer av detta.” (Johan Bysell)

”Det som fungerar sker ofta lågmält och det som inte fungerar hörs.” (Johan Bysell)

”Effekten av målet är viktigare än själva målet.” (Johan Bysell)

 

För att visa på hur det kan kan vara att ha ADHD visade Johan en trailer, jag avslutar med den: