Utvärdering 13/14

1 år som förstelärare

Den 1 juli 2013, hade jag varit anställd som förstelärare i 1 år. Det var då hög tid för mig att reflektera över hur året hade varit och om uppdraget hade utförts som det var tänkt. Viktiga frågor som jag utgick ifrån i min utvärdering var dessa:

 • Har uppdraget varit möjligt att fullfölja?
 • Vad har jag gjort för att uppnå uppdraget?
 • Vad mer har gjorts än vad som stod i uppdragsbeskrivningen?
 • Hur har jag nått ut till andra?
 • Hur har mitt arbete märkts i klassrummet?
 • Hur har uppdraget utvecklat mig själv?
 • Vilka fördelar har det fört med sig?
 • Vilka nackdelar har det fört med sig?
 • Vad händer nu?
 • Vill jag gå vidare?
 • Hur vill jag gå vidare?

Hela utvärderingen kan du läsa nedan, denna har tidigare legat ute på uppdragforstelarare men är nu flyttad hit.

Utvärdering

Uppdraget

När uppdraget presenterades för ett år sedan, av kommunens förvaltningschef och verksamhetschef, såg det ut som nedan. Under varje uppdragspunkt har jag skrivit hur det har utfallit för just mig.

Undervisning i grupp/klass på ca 90 %.

Ja, detta har fullföljts på ett ungefär… egentligen drogs min undervisning endast ner med 50 min av de tänkta 210 min. Men denna lösningen blev den bästa för eleverna. Jag hade dock 210 min åtsidosatta för uppdraget.

Driva utveckling inom ämnet på skolan och i kommunen på 10 %.

Ja, som jag skrev i ovanstående punkt så har jag haft 10% av min tjänst till arbete med uppdraget. Det har dock varit svårt att hålla sig inom ramen av 10%, då arbetet som förstelärare pågår hela tiden och det är lätt att tiden överskrids.

Eftersom nedsättningen har varit låst till fredagar har det ibland varit svårt att möblera om i schemat vid t.ex. nätverksträffar, träffar med andra förstelärare osv. En del av tiden har varit förlagd på skolan vilket ibland har gjort att jag har täckt upp för mig själv i klassrummet då det har varit kort om folk.

De 10% som har varit avsatta för uppdraget har jag bl.a. använt till att planera för de olika forum som jag har arrangerat under året (se nedan), jag har förkovrat mig inom ämnet genom att läsa aktuell forskning och annan intressant litteratur, jag har förfinat min egen undervisning, planerat in och gått på olika möten såsom möten med andra förstelärare, verksamhetschef och utvecklingsgruppen ”särskilda undervisningsgrupper”.

Arrangera forum för erfarenhetsutbyte inom ämnet/ämnesområdet i kommunen.

Det här har varit fantastiskt roligt! Jag har träffat lärare från förskoleklass till åk 6 för att diskutera ämnet engelska. Jag har arrangerat ämnesträffar, inspirerat förskollärare att börja med engelska tidigt, haft bokinspiration på biblioteket och i samarbete med min kollega Annika Sjödahl har jag arrangerat Enköpings första Edcamp.

Inläggen om ovanstående forum länkar jag till här:
Handleda andra lärare inom ämnet. 

Vår verksamhetschef hade en god tanke vad gäller handledning. Samtidigt som vi förstelärare skulle få handledning skulle vi dessutom lära oss en samtalsmodell som vi sedan skulle kunna använda själva i handledning med andra. Handledningen påbörjades men tyvärr föll den inte ut så väl då modellen inte var relevant för oss. Vi önskade forum för erfarenhetsutbyte, forum där vi kunde bolla tankar och frågor med varandra. Samtalsmodellen erbjöd inte detta och arbetet avbröts.

Jag har inte handlett någon annan lärare inom ämnet. Däremot har jag fått frågor från andra lärare både inom kommunen och från andra kommuner vad gäller t.ex. bedömning i ämnet och frågor kring hur jag har gått till väga vad gäller planering av olika forum.

Vad gäller handledning/kontakt så är min egen reflektion kring detta att det måste få gå en tid innan man börjar med detta. Dels för min egen skull då jag måste hitta min nya roll men dels också för andra som behöver bli bekanta med vem jag är och ett förtroende behöver byggas upp. Det är först under den senare delen av ”uppdragsåret” som lärare har tagit kontakt och det är egentligen först under den senare delan av ”uppdragsåret” som jag har känt mig bekväm i rollen. Det tar tid att hitta rätt vägar i uppdraget och att få förtroendet av andra. Vi vet alla att kärriärsreformen har skapat många tankar hos många…
 
Träffa verksamhetschefen för grundskola för planering av gemensamma aktiviteter inom ämnet/ämnesområdet.

I början av uppdraget, dvs. redan i augusti -13, kallades vi till en första träff. På denna träffen presenterade vi oss för varandra och verksamhetschefen och förvaltningschefen presenterade Enköpings kommuns modell för uppdraget. Den lokala tidningen var på plats och vi blev mycket uppmärksammade. Vi var alla taggade och redo att ta oss an uppdraget.

Under hösten träffade vi sedan verksamhetschefen ytterligare ca 2 ggr för att samplanera inför nätverksträffar och redogöra för hur vårt uppdrag fortlöpte.

Under vårterminen kallades vi till två möten; ett första då vi diskuterade fortsättningen av handledningsträffarna och ett andra då vi meddelades att våra uppdrag skulle göras om.

Den här uppdragspunkten kunde ha blivit mycket bättre än vad den blev. Jag känner att vi i början av uppdraget hade ett stöd bakom oss men att vi under den senare delen av uppdraget har lämnats lite ”vind för våg”. Nu har vi släppts vidare till rektorerna vilket jag redogör för under rubriken ”vad händer nu?”..

Sammanfattning

Detta var en redogörelse för hur uppdraget har utfallit och i stort sett kan vi ju se att det uppdrag som formulerades till en början var rimligt och gick att fullfölja. Dock kan jag se flera utvecklingsområden inom flera av uppdragspunkterna samt att saker har tillkommit som inte stod med i vår uppdragsbeskrivning.

Tillkomna punkter i uppdraget

Vara ett ansikte utåt

Genom att reformen var alldeles ny när vi anställdes har vi uppmärksammats en hel del i sociala medier och i annan media. Nyhetsinslag, radiointervjuer, telefonintervjuer, tidningsartiklar… på många ställen har det gått att läsa om hur förstelärare känner, tänker och arbetar.

Samtidigt som vi försöker hitta vår roll blir vi även erbjudna att ”visa världen” vad vi håller på med, Både smickrande och läskigt såklart på samma gång. Till en början kan det vara svårt att säga nej men så småningom hittar man styrkan att göra detta, dessutom lär man sig att lyssna till vad reportern är ute efter – om de är intresserade av vad jag faktiskt gör eller om de är intresserade av en snaskig historia som drar till sig många läsare.

Jag har valt att vara med i ett par intervjuer och i ett reportage, dessa har jag skrivit om här:
Dokumentera uppdraget 

För mig var det självklart att redan från början dokumentera mitt uppdrag. Jag tror det var känslan av att behöva bevisa något för övriga – för kollegor, chefer osv. att jag tog uppdraget på allvar som gjorde att jag upprättade bloggen. Dessutom fick jag ju både tid avsatt till uppdraget och lönetillägg. Klart att det var upp till bevis.

Bloggen har varit mitt sätt att dokumentera arbetet, trots att det till en början var för att bevisa ngt har det under arbetets gång blivit ett arbetsredskap för mig där jag kan reflektera, dela med mig, fundera, återge osv. allt som är av intresse i mitt uppdrag. Genom min dokumentation blir det än lättare att nu utvärdera arbetet eftersom jag kan gå tillbaka och överblicka året som har varit.
 
Utvärdera uppdraget kontinuerligt 

Om uppdraget skall kunna förfinas och hålla rätt riktning så måste det också utvärderas kontinuerligt. Endast egna utvärderingar har gjorts och utvärderingar efter vissa nätverksträffar har gjorts. En större utvärdering av hela uppdraget tillsammans med verksamhetschef och rektor har utlovats men den väntar fortfarande på att bli inbokad. Senvåren var det sagt men i år är den ju ovanligt lång och vi hoppas alla på att sommaren och värmen ska komma snart.

Vad händer nu? 

Ja, vad händer nu? Vill jag gå vidare? Som jag nämnde tidigare kommer mitt uppdrag fr.o.m. den 1 juli 2014 att göras om. Från att ha varit ämnesinriktat skall det nu övergå till att vara allmändidaktiskt. Från att ha varit medräknat i mitt arbete med avsatt tid för uppdraget skall det nu ingå inom ramen för min arbetstid och någon nedsättning för uppdraget kommer ej att ges. Från att ha varit kommunövergripande skall det nu krympas ner till att gälla den egna skolan. Från att ha arbetat i nätverk skall nu nätverken tas bort. Det enda som kvarstår är att uppdraget är tidssatt till den sista december 2014, de nya förstelärarna som anställs fr.o.m. imorgon får dock tillsvidareanställning. Motiveringen till detta är att ”det är viktigt att uppdraget fullföljs som det var sagt från början!”, hmm…

Så här är det nya uppdraget formulerat:
 
Försteläraren ska med tydlig grund i det elevnära pedagogiska arbetet
 • tillsammans med skolledning driva, leda och ta ansvar för systematiskt kvalitetsarbete genom att ständigt utveckla, utvärdera och ompröva valda metoder och arbetssätt,
 • se det enskilda och kollegiala mötet som självklara arenor i utvecklingsarbetet
 • delta och vara drivande i skolans utvecklingsorganisation,
 • kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt, i syfte att förbättra elevernas studieresultat,
 • leda och driva utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat,
 • kunna kommunicera och samarbeta med andra lärare genom att driva och leda det kollegiala lärandet,
 • vara intresserad av att utveckla sin egen professionalism,
 • ha ett entreprenöriellt och lösningsorienterat förhållningssätt,
 • ha en mycket god relationskompetens,
 • se IKT som ett lärverktyg och kunna använda IKT som ett verktyg för högre måluppfyllelse,
 • vara väl initierad i forskningsläget gällande allmän- och ämnesdidaktik,
 • bidra till att synliggöra lärandet genom att driva och leda ett aktivt pedagogiskt utbyte.

Japp, så är det och fr.o.m. imorgon laddar jag alltså om på en nya bana. Ni som har kontaktat mig för att diskutera ämnet engelska är hjärtligt välkomna att fortsätta med detta dock.

Mitt utvecklingsområde på den egna skolan

Tillsammans med min chef har jag diskuterat fram det utvecklingsområde på den egna skolan som jag skall lägga fokus kring. Eftersom ledarskap i klassrummet och lärarens förhållningssätt är två av mina stora intresseområden kommer dessa att ligga till grund för mitt kommande uppdrag.

Annat 

Jag kommer att berätta mer om försteläraruppdraget på olika forum under hösten, vilket blir en ny utmaning i mitt yrkesliv.

Utvecklingsområden inför hösten
Jag ser ett utvecklingsområde i arbetet med uppdraget och detta är ett område som berör ledningen högre upp. Jag upplever att de har tappat oss förstelärare och nu behöver de samla upp oss igen. Jag anser att det måste finnas i första hand nätverk/träffar för oss som är förstelärare där vi kan mötas och diskutera aktuella frågor. Vi var 12 förstelärare som anställdes i grundskolan 2013 och 27 st har anställts nu, jag anser att vi på något sätt behöver bli en grupp. Vi 12 som har arbetat i ett år redan, sitter på en hel del erfarenhet som vi skulle kunna dela med oss av, som man borde ta vara på. Vi kanske kan svara på de frågor och funderingar som poppar upp när man tackar ja till uppdraget och kan dela med oss av våra erfarenheter samtidigt som de som går in i det här nya uppdraget kan dela med sig av nya tankar till oss andra. Kollegialt lärande är otroligt viktigt och bör uppmärksammas även här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s