Vad är skillnaden?

I och med mitt försteläraruppdrag har jag funderat en hel del på skillnaden mellan en yrkesskicklig lärare och en särskilt yrkesskicklig lärare. När reformen var alldeles ny dök frågor upp i kollegiet kring varför nu detta, alla lärare gör ju samma sak, varför ska vissa få 5000 kr mer osv.

Min ståndpunkt i frågan är att alla lärare faktiskt inte gör samma sak eller uppnår samma resultat men att själv stå för de orden, utan något belägg för detta, känns såklart lite ensamt och taget ur det blå.

På Lärarnas Riksförbund hittar jag detta:

”En särskilt yrkesskicklig lärare bör till exempel:

 • ha gedigna kunskaper i det ämne, eller det ämnesområde, som han eller hon undervisar i.
 • se alla elevers behov, och få alla elever att anstränga sig för att lära sig mer, så att elevernas resultat förbättras.
 • ha visat sig intresserad av att delta i utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat.
 • kunna kommunicera och samarbeta med såväl elever, föräldrar som kollegor.
 • vara intresserad av att utveckla sin egen professionalism.
 • kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt, i syfte att förbättra elevernas studieresultat.”

Hämtat från lr.se 20150501

Det är egentligen inte ovanstående jag är ute efter utan jag är ute efter vad som utgör skillnaden mellan en yrkesskicklig lärare och en särskilt yrkesskicklig lärare. I forskningen kan jag hitta flera belägg för vad som är framgångsrik undervisning, effektiva arbetssätt, samt vad som är kvalitativ god undervisning och jag får bara anta att den lärare som arbetar utifrån denna forskning, som skapar goda relationer och uppnår hög måluppfyllelse är en särskilt yrkesskicklig lärare, medan den lärare som inte är där ännu enbart är skicklig eller inte ens det.

Nåväl… jag bad i alla fall mina elever (åk 5-6) om hjälp för att utkristallisera frågan. För att de skulle förstå min fråga så gav jag dem först en igångsättare och bad dem fundera över följande; om du behöver uppsöka läkare och får möjligheten att välja mellan en yrkesskicklig läkare och särskilt yrkesskicklig läkare  – vem väljer du då och varför? Eleverna smakade på orden en stund men svarade ganska snart att de skulle välja den särskilt yrkesskickliga läkaren. Den andra var i och för sig skicklig den också men den särskilt yrkesskickliga läkaren måste ju ändå vara lite bättre och skulle säkert veta hur man botar sin patient på ett ännu bättre sätt än den förstnämnda.

När eleverna hade resonerat färdigt i frågan skrev jag yrkesskicklig lärare – särskilt yrkesskicklig lärare på tavlan och bad dem att fundera över skillnaden mellan dessa, finns det någon skillnad, hur tänker du, skriv ner på ett papper.

Om jag summerar elevernas svar så kan jag se att jag, om jag ska uppfylla kriterierna för en särskilt yrkesskicklig lärare, ska skapa goda relationer, vara lyhörd och vara duktig på att lära ut. Fantastiskt hur väl det stämmer överens med forskningen och jag behövde inte gå längre än till mitt eget klassrum för att få svar i den aktuella frågan, det är just där som jag har de bästa experterna.

Nedan citerar jag eleverna:

”Jag tycker att en yrkesskicklig lärare är bra på att lära ut men mindre bra på att vara elevens trygghet. Särskilt yrkesskicklig: vara den som eleven behöver. T.ex. trygghet och vara bra på att lära ut. Kanske om någon frågar om hjälp ska läraren kunna svara och varje gång barnet går hem från skolan ska han/hon lärt sig något.”

”En särskilt yrkesskicklig lärare ska vara bättre”

”Den särskilt yrkesskickliga läraren är lite bättre än den yrkesskickliga. Och han/hon är lite bättre på yrket.”

”Särskilt yrkesskicklig lärare är en mycket utbildad lärare som kan lite mer än alla andra. Tror jag.”

”Vara tydlig och få folk att förstå o.s.v.”

”Jag tycker att en särskilt yrkesskicklig lärare är en utbildad lärare som är lite bättre än en vanlig yrkesskicklig lärare bara.”

”Jag tycker att en särskilt yrkesskicklig lärare är en väldigt duktig lärare.”

”En särskilt yrkesskicklig lärare:

 • Förklarar bra
 • Är tydlig
 • Är snäll
 • Är rolig

En yrkesskicklig lärare:

 • Förklarar
 • Är lite snäll
 • Är inte rolig”

”En särskilt yrkesskicklig lärare är snäll, pratar tydligt, kan förklara saker som man inte förstår, lite rolig, har bra tålamod men som man ändå inte kan gå för långt med. En yrkesskicklig lärare är kanske inte så…”

”En SYL kanske är en lärare som har flyt, lugn och har lättare att lära ut till elever än andra lärare.”

”Mera förstående. Ser till att alla elever inte får F.”

”En särskilt yrkesskicklig lärare är trevlig i klassrummet, pratar tydligt, gör tydliga genomgångar.”

”En särskilt yrkesskicklig lärare tycker jag är en som kan lära ut bra och förklara hur dom menar på ett bra och tydligt sätt så att man förstår vad den menar och som hjälper barn på det sätt som den behöver t.ex. om man har någon sjukdom eller så att alla förstår.”

”Särskilt yrkesskicklig lärare är den som lär ut!”

”Snäll. Bra på att förklara, förstålig, pratar tydligt, erfaren och tar tid till alla elever.”

”Bättre än bra. Mer säker. Vågar mer.”

”Särskilt yrkesskicklig lärare:

 • Trevlig
 • Förstående
 • Bra på att förklara
 • Vetande”

”Smartare än den andre.”

”Snäll, lite sträng, har bra betyg, rolig, erfaren. Inte kaxig.”

”Förklarar skitbra och är säker på sig själv. Snäll.”

 

Förkortningen SYL är en förkortning av Särskilt Yrkesskicklig Lärare 🙂