Uteundervisning

Som komplement till klassrumsundervisningen är det uppskattat att gå ut och ha lektion. Vi är tre lärare med var sin klass (årskurs 4-5) som går ut och undervisar. De ämnen vi tar med oss ut är NO, matematik och engelska. Klasserna roterar så att de en vecka har engelska ute, nästa matematik osv.

Photo-Hunter

Den första uppgiften i engelska är ”Photo-Hunter”! Eleverna ska med hjälp av kameran dokumentera olika saker som finns ute, utifrån en uppdragslista. Till sin hjälp har de även en ordbok så att de ska kunna slå upp ev. okända ord.

När de har utfört sitt uppdrag och har fotograferat allt som finns på listan måste de redovisa sina bilder, naturligtvis på engelska.

Litteraturen som jag varmt rekommenderar och som inspirerar mig och ger mig uppslag till idéer är boken ”Att lära in engelska ute”. Gå in här om du vill veta mer.

Foto: Cecilia Bergentz

Fotograferade uppdrag

A pair of black shoes
Something colourful
Something that doesn´t belong in the nature
Something beautiful
My favourite place in the schoolyard                                              
Foto: Elev

Go word hunting

Trots en kylig morgon klev vi ut på skolgården för att ha ute-engelska igen. Den här gången för att jaga ord! Alla instruktioner gicks igenom i klassrummet men själva uppdraget utfördes ute.

Genom uppdraget gavs eleverna möjlighet att träna ett av huvudsyftena i engelska ”att utveckla tilltro till sin förmåga”. Utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter kunde de skapa ord med hjälp av bokstavskombinationer samt även använda sig av strategin att slå upp i ett lexikon.

Att varje bokstav hade ett värde peppade även eleverna att söka upp lite mer komplicerade ord. Det var intressant att se hur de tog till olika strategier: några utgick från bokstäver med höga poäng, andra utifrån enklare kombinationer som nästan redan var ett färdigt ord.

Foto: Cecilia Bergentz

Idén till uppgiften är tagen ur boken ”Att lära in engelska ute” som är utgiven av Naturskoleföreningen.