Att lära elever att lära

Många gånger tar vi för givet att elever kan! Vi sätter dem i stora grupparbeten utan att lära dem hur ett grupparbete egentligen går till, vilka roller och ansvar som behöver fördelas osv.

Vi förutsätter att de ska ha uthållighet, att de ska lära in nya ord, att de ska ta till sig texter och svara på frågor – många gånger utan att ha gett dem strategier för detta.

Vi tar för givet att eleverna ska lära sig utan att ha lärt dem att lära. Vilken lärare ska ansvara för detta? Tar mentorn tag i det? Svenskläraren? NO-läraren? Musikläraren? Slöjdläraren? Språkläraren? SO-läraren? Idrottsläraren? Eller vem?

Inför mina lektioner i engelska har jag tagit upp GRIT med eleverna, vad som kännetecknar en god språkinlärare, samt studieteknik men jag tänker att lektioner av det här slaget måste in i alla ämnen så att eleverna lära sig att lära.

Jag tror att det är viktigt att diskutera med eleverna kring ovanstående områden. Vi kan inte bara förvänta oss att de ska kunna. Nedan kommer några exempel på filmklipp och dok. som jag har använt.

 

GRIT handlar om en människas uthållighet och passion att nå långsiktiga mål, jag har gjort ett tidigare inlägg om detta som du hittar här. Ämnet är riktigt intressant att diskutera med eleverna.

Punkterna i dokumentet ”En framgångsrik språkinlärare” har jag gått igenom en i taget och vi har diskuterat vad dessa egentligen innebär. Detta gjorde jag som en uppstart på terminens engelsklektioner då vi skulle starta upp med lässtrategier. Jag har tagit dem från publikationen ”Om strategier i engelska och moderna språk” skriven av Lena Börjesson vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och utgiven av Skolverket där även publikationen finns att ladda hem.

På klassbloggen har jag just skapat en sida om heter ”Studieteknik” där eleverna kan gå in och få idéer till olika vägar att lära. Än så länge finns endast tips på hur man kan lära in nya ord på andra språk men jag kommer lägga in fler inlägg successivt.

 

GRIT

I och med vårt projekt ”Mer energi i Hummelsta” så har all personal gjort ett GRIT-test. Detta har även eleverna gjort tillsammans med sina föräldrar.

Jag kände inte till grit innan jag blev tillfrågad om jag kunde översätta skalan från engelska till svenska. Inte heller då, satte jag mig in i vad det egentligen var. Nej, inte förren testet var gjort, mina poäng var räknade och jag fick reda på min egen grit då blev det plötsligt intressant. Vi räknade ut arbetsplatsens medel-grit och konstaterade att det ser riktigt bra ut. Det finns mycket driv i oss, together we can do it!

Men vad är då grit för något? Grit mäter en människas uthållighet och passion för långsiktiga mål. Grit omfattar en mängd egenskaper och beteenden, såsom t.ex. målmedvetenhet, motivation och självkontroll. Istället för att se ett misslyckande som ett nederlag ser en person med hög grit misslyckandet som en väg till utveckling (Källa).

Testet är utformat av Angela Duckworth, psykolog och forskare vid Harvard, och är gjort för att kunna mäta en människas grit på GRIT-skalan. Nedan kan ni höra henne berätta om just grit.

Reflektioner

Jag tror att grit var ett nytt begrepp för många av oss i personalgruppen och begreppet gav oss många nya tankar. De med lite lägre grit fick en känsla av att detta skulle vara sämre och de med högre grit sträckte på sig. Någon fick känslan av att det är väldigt amerikaniserat och att grit är förknippat med framgång; hög lön, bra jobb och familj.

Mina egna tankar kring grit är att grit är som en drivkraft i människan och en person som har mycket av denna drivkraft har större möjlighet att lyckas. Oavsett vilket mål en person har så har de med högre grit större möjlighet att uppnå sina mål. Jag ser inte att det tvunget måste ha med framgång och rikedom pengamässigt att göra, utan det kan ju vara andra mål i livet som man vill uppnå såsom t.ex. olika upplevelser, personlig utveckling osv.

Jag tänker att vi kan omsätta grit på våra elever genom att få dem mer motiverade och målmedvetna och därigenom öka deras grit. Jag tror att ”gritten” går att stimulera så länge en person är benägen att göra förändring. Jag tror också att det i första hand handlar om förmågorna handlingskraft, uthållighet, idéutvecklingskompetens, gränslöst lärande, lösningsorienterat lärande, motivation och framtidstro vilka vi alla arbetar med att utveckla hos eleverna. En del elever har mer av detta och andra mindre, detsamma gäller oss vuxna. Jag tänker på EPL när jag läser om grit, att vi ska ge eleverna värdeskapande aktiviteter som de känner att de kan klara av och som de ser en mening med.

Jag tänker att grit är kopplat till motivation, en inre drivkraft och uthållighet vilket behövs för att ta sig framåt oavsett vilket mål du har satt upp.

Nedan kan du se en film om hur vi kan använda oss av grit i undervisningen.

Här kan du testa din egen grit.

Besök gärna min pärla i Pearltrees där jag samlar intressanta fakta, filmer och artiklar om grit.